นโยบายการขอคืนเงิน

- ผู้ใช้งานสามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับรูปภาพที่ได้ทำการชำระเงินแล้ว ตามกำหนด
- ต้องแจ้งยกเลิกเพื่อขอคืนเงินภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากชำระเงินแล้ว
- ระบบจะทำการคืนเงินให้ตามรายละเอียดการรับเงินที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

แจ้งรายละเอียดการคืนเงิน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์แอด LINE @shutterrun