เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จ.ร้อยเอ็ด

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566
ณ บริเวณพื้นที่อ่างธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คลิกเพื่อสแกน/เลือก ภาพใบหน้า

เริ่มต้นค้นหาภาพของคุณได้ง่ายๆ