เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จ.สกลนคร

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566
ณ ลานรวมน้ำใจไทสกล บริเวณประตูเมืองสกลนคร

คลิกเพื่อสแกน/เลือก ภาพใบหน้า

เริ่มต้นค้นหาภาพของคุณได้ง่ายๆ