Temple Walk เดินวิ่งเขาพระวิหารมรดกโลกครั้งที่ 1/2565

วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565
ณ ทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร สระแอม จังหวัดเปรียะวิเฮียพระวิหาร

คลิกเพื่อสแกน/เลือก ภาพใบหน้า

เริ่มต้นค้นหาภาพของคุณได้ง่ายๆ