SPS Inter Service Balance Bike Pumptrack Thailand 2024
วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567

กรุณาใส่ภาพใบหน้า
ที่ต้องการเหมา
(* 1 หน้า ต่อ 1 เหมา)

คลิกเพื่อสแกน/เลือก ภาพใบหน้า
หมายเหตุ * โปรเหมาๆ มีเฉพาะบางกิจกรรมที่เข้าร่วมเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับผู้จัดงานและช่างภาพที่จะยินดีเข้าร่วมตามเงื่อนไขโปรโมชั่น * การเหมาภาพ เป็นการเหมาภาพทั้งหมดที่ระบบค้นเจอในขณะนั้น จากภาพใบหน้า 1 หน้าของนักวิ่ง/นักปั่น ต่อการทำรายการ 1 รายการ * หากมีการเลือกภาพเข้าในตะกร้านอกเหนือจากที่ระบบเหมาค้นเจอ หรือเป็นใบหน้าอื่นที่เปลี่ยนไป ระบบจะปรับราคาเป็นราคาปกติ หรือราคาตามโปรโมชั่นส่วนลดอื่นทันที * การทำรายการสั่งซื้อ ถือว่าเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขการขายระบบเหมาแล้ว *สามารถเพิ่มภาพได้ กรณีพบภาพเพิ่มเติมจากการค้นหาปกติ หลังจากสั่งซื้อในระบบเหมาไปแล้ว เฉพาะใบหน้าที่เหมาเท่านั้น นักวิ่งสามารถแจ้งหมายเลขสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว และหมายเลขภาพ PID ให้แอดมินเพิ่มภาพเข้าในระบบได้ ผ่านทางไลน์ Line @shutterrun เท่านั้น
** เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว กรุณา "พิมพ์" หมายเลขภาพ PID ส่งให้แอดมิน