เดิน-วิ่งการกุศลร่วมสมทนทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566
ณ วัดโพธิ์สว่าง ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

คลิกเพื่อสแกน/เลือก ภาพใบหน้า

เริ่มต้นค้นหาภาพของคุณได้ง่ายๆ