ก้าวด้วยธรรมก้าวด้วยใจเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไชยา

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (หาดแหลมโพธิ์พุมเรียง) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

คลิกเพื่อสแกน/เลือก ภาพใบหน้า

เริ่มต้นค้นหาภาพของคุณได้ง่ายๆ